Gezonde School

Heeft u vragen bel ons (0591)615518

De Rank een gezonde school

 

Kinderen presteren beter op een gezonde school. Om die reden willen we er op onze school alles aan doen wat we kunnen om te zorgen dat kinderen goed in hun vel zitten, niet alleen sociaal emotioneel, maar ook fysiek. Aandacht voor gezondheid levert belangrijke voordelen op voor leerlingen, voor leerkrachten op school en voor ouders thuis.  In de units van IPC komt gezonde voeding en beweging aan de orde. Ook de gemeente Emmen heeft een Beleidsnota geschreven ‘Men Gezond’. Uit onderzoek van de GGD scoort Emmen ten opzichte van Drenthe minder gunstig op de volgende punten: * het vaker en meer frisdrank drinken, het vaker en meer snacks eten, meer snoepen, minder vaak lid van een sportclub, langer actief zitten achter TV en/of beeldscherm. Reden genoeg om preventief bezig te zijn. Nu doen we mee aan het nationaal schoolontbijt, we starten met Fruitvriendjes en wordt schoolfruit vanuit subsidie vanuit de Europese Unie aangevraagd. Op deze manier hebben we een jaar lang 3x in de week in de kleine pauze schoolfruit. Dit jaar gaan we ons oriënteren op hoe we een Gezonde School meer vorm kunnen geven.

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. De Gezonde School-aanpak helpt ons hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Met de vignetten kunnen we laten zien dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door extern deskundigen van onder andere het Voedingscentrum, KVLO en het Trimbos-instituut. Wij willen dit jaar werken aan het Vignet ‘Gezonde Voeding’ en het voedingsbeleid beschrijven en er is hiervoor subsidie aangevraagd. Dit jaar staat het fruiteten en bewustwording centraal. Het volgende vignet is het vignet ‘Sport en beweging’.

Praktisch:

  • Op woensdag, donderdag en vrijdag eten we gezamenlijk fruit. U hoeft dan zelf geen fruit of iets anders mee te geven.
  • Als de kleuters niet op woensdag aanwezig zijn krijgen zij het fruit op maandag.
  • Trakteren: wilt u bij de traktatie de hoeveelheid calorieën in de gaten houden? Op deze website staan leuke ideeën voor trakteren, lunch en tussendoortjes.
  • Zie verder de schoolgids hoofdstuk 4.4