Wetenschap en Techniek

Heeft u vragen bel ons (0591)615518

Binnen IPC komt Wetenschap en Techniek in de units aan de orde.  Jaarlijks vindt er een soort verdieping plaats met hulp van studenten van NHL Stenden Hogeschool. Zij geven lessen volgens de Steam-didactiek vanuit de principes van onderzoekend en ontwerpend leren.