MR

Heeft u vragen bel ons (0591)615518

In onze school is de directeur integraal schoolleider. Dat betekent dat zij beslissingen kan nemen binnen onze school. Daarbij houdt zij zich aan de afspraken die binnen scholengroep Hannah zijn gemaakt.

Binnen de school denken en praten ouders en collega’s mee met de directeur. Als de directeur een besluit wil nemen, hebben zij binnen de medezeggenschapsraad het recht van informatie, advies en soms hebben zij ook instemmingsrecht. Dat maakt de kwaliteit van de besluiten beter en het bevordert ook het draagvlak voor de besluiten. Alles gaat volgens wettelijke regels voor de medezeggenschap. Medezeggenschap is daarmee een waardevolle vorm van georganiseerde tegenspraak.

De MR van onze school bestaan uit drie ouders en drie personeelsleden.

Namens de ouders:

Grianne Geerts (sept 2023)

Rebecca Schuurman (sept 2023)

Namens het team:

Wilma Holtman

Ilona Schuldink

Riëtte Hofstede