Aanmelden

Heeft u vragen bel ons (0591)615518

Als u een school zoekt voor uw zoon of dochter en u wilt graag nader kennis maken met ons of informatie opvragen dan kunt u telefonisch of per mail daarvoor een afspraak maken met de directeur.

Met het aanmeldformulier meldt u uw kind aan op een basisschool van Scholengroep Hannah. Lever het formulier in bij de school of mail hem naar de school van uw keuze.

Van aanmelding naar inschrijving

Ouders spreken met deze aanmelding hun voorkeur uit voor plaatsing op deze school. Bij deze aanmelding hoort een kennismakingsgesprek tussen de ouders en de directie van de school. De inschrijving gebeurt nadat het bevoegd gezag van de school (directie) een positief toelatingsbesluit genomen heeft. Ongeveer 6 weken voordat de leerling start, neemt de desbetreffende leerkracht contact op met de ouders voor een gesprek.

De praktijk is meestal dat ouders een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek of dat een open middag of informatieavond wordt bezocht. Daarna beslissen ouders of ze de school van hun keuze hebben gevonden.

De volgende stap is dan dat ouders hun kind aanmelden. Een aanmelding zien we minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt schriftelijk tegemoet. Eerder mag natuurlijk ook. Uw kind is dan nog niet ingeschreven. Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft op bijvoorbeeld het gebied van taal of iets anders geef dat dan duidelijk aan op het aanmeldingsformulier.

De interne begeleider en de leerkracht bekijken de aanmelding en nemen bij vragen contact met u op. Daarna wordt uw kind ingeschreven en krijgt u hiervan een bevestiging.

Een aantal weken voordat uw kind op school komt neemt de groepsleerkracht contact met u op om afspraken te maken voor een gesprek en voor de kijkmorgens.

Toelatingsbeleid

De Hannah scholen zijn opgericht omdat ouders onderwijs voor ogen stond dat zou aansluiten bij de christelijke opvoeding die hun kinderen thuis genoten. Dat is nog steeds onze gedragslijn. Het zijn gereformeerde scholen van christenen voor christenen. Kinderen van ouders die het identiteitsdocument “Geloven in Onderwijs in woord het gedrag omarmen, zijn welkom.

Op onze scholen verwelkomen we christenen uit diverse denominaties en kerkelijke gemeenten. Samen weten we ons verloste christenen die leven van genade.