IPC

Heeft u vragen bel ons (0591)615518

BETEKENISVOL ONDERWIJS: INTERNATIONAL PRIMARY CURRICULUM (IPC)

Op De Rank werken we voor het vijfde jaar met IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum. Vanuit onze visie hebben we voor dit onderwijsprogramma gekozen.  IPC is een onderwijsprogramma dat kinderen stimuleert om beter te leren en om hun talenten te ontdekken.  IPC werkt met units. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. IPC wekt met vakinhoudelijke, persoonlijke en internationale doelen.

Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken. Het uitgangspunt is telkens wat kinderen gaan leren en niet wat ze gaan doen. De leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Dit gebeurt door middel van de persoonlijke doelen: onderzoek, aanpassingsvermogen, veerkracht, moraliteit, communicatie, zorgzaamheid, samenwerking en respect.

Het IPC heeft een bijbehorende planning waarbij de scholen zelf een hoge mate van flexibiliteit hebben om het lesprogramma naar eigen wens in te richten. Voor Nederland is er ook een standaardroute gemaakt die voldoet aan de relevante kerndoelen. De aanpak van een leerkracht die met IPC werkt, is volgens vijf vaste fases opgebouwd. De route hangt duidelijk in de klas of op de wand waar resultaten worden getoond.

Meer informatie vindt u in de schoolgids en via volgende link: www.ipc-nederland.nl