Leerlingenraad

Heeft u vragen bel ons (0591)615518

Ook leerlingen hebben inspraak in ons onderwijs en de gang van zaken. Niet alleen door kindgesprekken maar ook door de leerlingenraad.

De leerlingenraad vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld: schoolregels, spelletjes en onderwerpen die in de ideeënbus gestopt worden.

De leerlingenraad bestaat nu uit 6 leerlingen, 2 leerlingen uit groep 6 en 2 uit groep 7 en nog 2 uit groep 8.