Missie en Visie

Heeft u vragen bel ons (0591)615518

Missie

Geloof in ontwikkeling!

Geloof in ontwikkeling is kort en krachtig onze missie. We zijn een basisschool waar geleefd en gewerkt wordt vanuit de Bijbel. We zien onszelf als kinderen van God, discipel van Jezus en we genieten ten volle van alle liefde die God ons geeft!  De talenten mogen worden ontdekt door de kinderen zelf of met behulp van hun ouders en de school.

Groeien in persoon en zelfvertrouwen

Uw kind bezit een uniek karakter, gaven en talenten. We begeleiden uw kind in het ontdekken en ontplooien van deze kwaliteiten. We vinden het belangrijk dat uw kind zich leert uiten. Dat het gevoelens onder woorden weet te brengen. Zo leert uw kind zichzelf goed kennen en vooral zichzelf waarderen. Dat geeft bij het opgroeien zelfvertrouwen.

Groeien naar je plek in de maatschappij

We bereiden uw kind voor op de maatschappij waarin het opgroeit. We helpen het een positief kritische en weerbare houding te ontwikkelen. Zo stimuleren we een open communicatie met respect voor verschil. We zijn een lerende organisatie. We willen onszelf blijven ontwikkelen, samen met u en uw kind.

Visie

We streven ernaar dat ieder kind zich in een veilige omgeving optimaal kan ontwikkelen en dat hij zijn door God gegeven talenten leert ontdekken en gebruiken voor zichzelf en voor anderen.

We streven ernaar dat de kinderen zichzelf en anderen leren kennen en accepteren.

Elk kind heeft zo zijn eigen unieke onderwijsbehoeften. Daarom passen we de organisatie van ons onderwijs zo aan dat we, binnen onze mogelijkheid, tegemoetkomen aan de onderwijs-behoeften van ieder kind. We doen dat in nauw overleg met u als ouder. We streven daarom ook naar een betrokken en open relatie met de ouders/verzorgers van de kinderen.

Hoe onze visie concreet uitgewerkt wordt ziet u in de volgende tabbladen en in de schoolgids.