Verlof aanvragen

Heeft u vragen bel ons (0591)615518

Wanneer u verlof wilt aanvragen buiten vrije dagen en vakanties om, dan moet u daarvoor een formulier invullen. Deze is te verkrijgen bij de administratie en directie. Hier kunt u ook terecht met vragen over eventueel verlof.

Wilt u een bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist en dergelijke zoveel mogelijk proberen af te spreken buiten schooltijden?

Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim, dan meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Emmen.